Il·luminant les ombres

 

El projecte Il·luminant les ombres utilitza l’espai públic per donar veu i fer visible la mirada i experiències  de les persones en risc d’exclusió social.

Aquest es un col·lectiu que normalment queda a l’ombra i roman invisible a la ciutadania per lo que aquest projecte disposa de 25 opis (objecte publicitari il·luminat) per mostrar el seu potencial i transmetre els seus desitjos, reflexions i experiències.

S’han realitzat 4 tallers en els que s’han treballat conceptes com l’”street art”, el disseny i la reivindicació social per tal que cada usuari pugui realitzar un cartell que expressi allò que li agradaria dir. Tot i que la consigna inicial era partir de la seva experiència per mirar de donar un missatge positiu i d’esperança a la ciutadania en un context de crisis, alguns usuaris han optat per donar un missatge crític i de denuncia mentre que d’altres han optat per mostrar aspectes més vinculats a la seva pròpia experiència.

Cada taller consistia en 5 sessions: Formació, definició del missatge, elaboració del cartell, presentació de propostes i edició final. Si bé, l’articulació dels continguts s’ha anat transvasant d’una sessió a l'altra. 

 

Metodologia:

En la primera part se’ls va introduir i formar a través d’exemples d’"street art" per parlar de l’espai públic com un espai que els artistes i la gent en general podien utilitzar de forma creativa per expressar-se mentre que implícitament es reivindica l’ús social de l’espai públic. També se’ls mostrà exemples d’intervencions urbanes en marquesines per contextualitzar l’espai que disposarien  i exemples de cartells realitzats per altres artistes, dissenyadors i ciutadans en general.

En la 2a sessió s’interpel·lava als usuaris a que parlessin de les seves experiències, fiquessin en comú els seus neguits i desitjos, i pensessin quin missatge els agradaria donar a la ciutat. Si bé, en un primer moment es dirigia el taller en la idea de donar un missatge positiu i optimista, els interessos d’alguns participants va decantar, en alguns casos, el missatge cap a un discurs més crític i reivindicatiu. La particularitat de cada grup dirigia la conversa cap a qüestions de denuncia, identitat, experiència personal... En la 3a sessió es  seguí amb aquesta dinàmica i es treballà amb les sentencies, lemes i reflexions que s’havien apuntat en la sessió anterior per mirar de donar forma i convertir en cartell. Per tal d’estimular la seva creativitat i el seu discurs s’estudiaren alguns dissenys de cartells per agafar idees i recursos visuals, s’utilitzaren plantilles i imatges predissenyades,  es feren jocs creatius, es visitaren un parell d’exposicions, i es passaren alguns vídeos de sensibilització. La base pel disseny de les imatges son l’ús de pictogrames, les siluetes d’imatges presdissenyades i les sentencies realitzades. Recursos intuïtius i fàcils d’utilitzar que combinats permeten formalitzar amb prou claredat i contundència allò que els participants volien expressar.

A la 4a sessió ja es presentaren alguns esbossos de cartells i es començà a definir el cartell de cadascú. Finalment, l’última sessió serví per ficar en comú tots els cartells definitius i acabar de fer les últimes correccions.

 

Exposició:

Els  25 cartells, un per participant, son exposats via opis (objecte publicitari il·luminat) per diferents punts de la ciutat de Lleida durant els mesos d’octubre i novembre de 2012. Es contribueix, d’aquesta maneta, a donar visibilitat a aquest col·lectiu, a compartir la seva mirada amb la ciutadania, a mostrar les seves aptituds, i a fer-los partícips en la configuració de l'entorn urbà.

A cura d'Edgar dos Santos

Built with Berta