Il·luminant les ombres

Aquest es el 3r taller d’una sèrie dirigit a les persones sense llar i en risc d’exclusió social que es van iniciar el 2010 amb «Fent visible l’invisible» i que van tenir continuïtat el 2011 amb «Accions a la natura». Aquests tallers s’emmarquen dins del programa autoanomenat «Art Contemporani i Persones sense Sostre», dut a terme entre els Serveis Personals de l’Ajuntament de Lleida i el Centre d’Art la Panera i dirigit per l’artista i fotògraf Edgar dos Santos. Es pretenia, així, posar a l’abast d’aquest col·lectiu les eines i els recursos propis de l’art contemporani per mirar de contribuir al seu desenvolupament personal i al seu benestar.

La difusió de la feina feta, a través dels cartells, de la presència en els mitjans i d’aquesta web, entre d’altres, contribueix a donar visibilitat al col·lectiu, a sensibilitzar la societat i a implicar-hi les institucions. S’habilita, d’aquesta manera, un espai comú que afavoreix l’intercanvi d’experiències i que contribueix a la cohesió i inclusió socials. La proposta de realització d’un taller artístic es pretén que sigui alliberadora. El fet que una iniciativa d’aquest tipus es faci des de l’art permet treballar certes problemàtiques sense cap tipus d’adoctrinament directe. A partir del joc, l’experimentació, la creació i l’expressió personal, poden trobar sortida a les seves inquietuds, manifestar-se i ser escoltats, reforçar la seva autoestima i trobar la complicitat ciutadana.

El primer taller anomenat "Fent visible l'Invisible" pretenia donar veu als sense sostre i connectar-los amb la societat a partir de la narració de les seva experiències i inquietuds. Els participants van disposar d'una càmera d'un sol ús durant una setmana i a partir d'una metodologia i un llenguatge tan intuïtiu com la fotografia varen poder fotografiar el seu entorn d'una manera tan desinhibida que el que mostraven connectava directament amb la seva experiència més íntima. El reconeixement de les pulsions que feu dirigir la càmera en una determinada direcció a partir dels seus comentaris ens els apropa i identifica amb nosaltres mateixos d'una manera clara i senzilla però que reforça encara més la contundència del que expressen.

El segon taller, "Accions a la natura", pretenia en un primer nivell, allunyar-los del seu entorn habitual, el carrer, per connectar-los amb un entorn natural, net i fresc, que els fes sentir i els engresqués. El contacte amb la natura esdevé estimulant i provocador: noves olors, vistes i sensacions esdevenen gratificants per elles mateixes i contribueixen a trencar amb la seves rutines i a repercutir en el seu estat d'ànim i benestar general. Si en un segon nivell s'aconseguia animar els participants a fer propostes i a interactuar amb l'entorn natural a partir de petites intervencions artístiques en el paisatge els objectius estarien plenament satisfets. 

De bon principi, davant la fragilitat del col·lectiu i la incertesa dels resultats, no es pretenia valorar tant els resultats artístics, com el procés i l'experiència emocional. El grau de participació i implicació per part dels assistents, però, superà en tots els casos totes les expectatives, i deixà en evidència els propis prejudicis amb els què partíem alhora de plantejar les diferents propostes, manca de responsabilitat, capacitat de treball, desinterès, manca de recursos... El resultat final, fou plenament satisfactori no només per aquest grau d’implicació sinó també per l’abundància de propostes i qualitat d’aquestes. El que aquí s’ensenya es una selecció representativa de seva mirada individual resultat del primer taller, i una selecció de les seves propostes i manera de fer col·lectiva en el segon.

-          Accions a la natura

-          Fent visible l’invisible

 

Accions a la natura

Accions a la natura

Fent visible l'invisible

A cura d'Edgar dos Santos

Built with Berta